Řád hřiště

 

1.Sportovní umělý povrch je určen ke všem druhům kolektivních a   individuálních míčových her.

2. Pro stále dobrou kvalitu sportoviště se doporučuje:

a) odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice (větve, listí,  odpadky),   které by mohly být příčinou zranění sportovců a vedly by k   rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu.

b) Doplňovat a rovnat písek v sektorech pro skok daleký, zakrývat doskočiště plachtou proti znečištění písku.

c) Pravidelně sekat trávu a udržovat v čistotě i přilehlé plochy hřiště.

d) Při zjištění porušenosti ochranných sítí a oplocení sportovišť je třeba zabezpečit jejich opravu a upevnění.

e) Udržovat v čistotě všechny přístupové cesty na hřiště.

f) Před každým otevřením pro veřejnost zkontrolovat, technický stav ostatních sportovních zařízení (basketbalové koše, branky, sítě, lavičky)

g) Při jakémkoli poškození vybavení je nutno tu to skutečnost nahlásit a ihned zajistit   opravu (dodavatelem, vlastními prostředky, sjednanou firmou).

 

3. Základní ustanovení pro využívání hřiště:

a) Vstup do prostorů je povolen veřejnosti a všem uživatelům pouze v době provozu hřiště, s povinností ohlásit příchod správci hřiště.

b) Provoz hřiště je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, hodiny tělesné výchovy a další sportovně – kulturní akce. Doba provozu je oznamována na vývěsní tabuli, která je umístěna u vchodu na hřiště. V době školního vyučování je hřiště určeno p ř e d n o s t n ě školám.

c) Při pobytu v areálu hřiště se všichni řídí provozním řádem hřiště, pokyny provozovatele hřiště, správce hřiště, případně pořadatelů sportovně-kulturní akce. Při nedodržení těchto pokynů budou tyto osoby vykázány z areálu hřiště.

d) Je zakázáno pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými   hroty (tretry), kopačkách. Manipulovat s řeznými,   bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku kolečkové bruslení, lední hokej .

e) Je zakázáno do areálu hřiště vodit psy a jiné zvířata. Dále je zakázáno v celém objektu požívání alkoholických nápojů a kouřit.

f) Dětem mladším 10ti let je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

g) Není povoleno se pohybovat osobám v areálu hřiště mimo prostory vyhrazené pro cvičící veřejnost. Do odvolání není povoleno v sektorech vyhrazených pro nohejbal a volejbal hrát tenisová utkání.

h) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním toho to provozního řádu, jakož i pokynů provozovatele či správce hřiště.

i) Případné úrazy, ke kterým dojde v areálu hřiště, hlásit správci hřiště, který je zapíše do knihy úrazů. Zároveň je každý povinen hlásit správci hřiště, případný vznik požáru.

j) Návštěvníci se v prostorách hřiště chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani   ostatních osob. S vybavením hřiště zacházejí šetrně.

 

4. Stanovená pravidla při nájmu hřiště:

Hřiště je možno si pronajmout pro sportovní utkání nebo kulturní akce.

Pronájem hřiště pro organizace:

a)         Hřiště - Volejbal (Nohejbal) 1 hod 200,-Kč

b)         Hřiště – Házená 1 hod 300,-Kč

b)         Hřiště – Tenis 1 hod 200,-Kč

c)         Hřiště – Basketbal 1 hod 250,-Kč

d)         Atletické sektory jsou hrazeny po dohodě dle využití.

e)        Dle rozhodnutí rady města Litoměřic: střední a soukromé školy 1 hod / sektor 100,-Kč

 

Pronájem hřiště pro jednotlivce:

a)         Hřiště - Volejbal (Nohejbal) 1 hod 100,-Kč

b)         Hřiště – Házená 1 hod 200,-Kč

b)         Hřiště – Tenis 1 hod 150,-Kč

c)         Hřiště – Basketbal 1 hod 150,-Kč

d)         Atletické sektory jsou zdarma

e)        Beachvolejbal 1 hod 100,-Kč

 

Zvýhodněné pronájmy:

Řeší vnitřní směrnice o pronájmu, vydaná ředitelem Masarykovy základní školy.

 

Půjčovné sportovního vybavení:

Míč – 10,-Kč

Florbalka 20,-Kč

Branka florbalová 20,-Kč

Raketa tenisová 30,-Kč

 

5 ) Další poskytované služby:

a) Pronájem šatny. Za poskytnutí klíče od šatny uhradit zálohu 100,-Kč. Tato záloha bude vrácena při předání nepoškozené šatny a klíče zpět správci hřiště. Klíč od šatny bude vydán nejpozději 15 min před zahájením sportovní akce (činnosti) a klíč bude vrácen nejpozději do 30 minut po skončení sportovní akce (činnosti).

b) Využití sprchy. Za sprchování sportující veřejnosti v areálu hřiště, s výjimkou sprchování dětí při školní tělesné výchově, bude vybírán poplatek 10,-Kč na osobu.     

 

 

Důležitá telefonní čísla :     POLICIE               158

                                       HASIČI              150

                    ZÁCHRANNÁ SLUŽBA              155

                        MĚSTSKÁ POLICIE              156

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.